Παρουσίαση του Δ.Σ.

Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμου & Αθλητισμου

Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου συστάθηκε με το υπ’αρ. 817/10-05-2011 τ.Β΄ ΦΕΚ.
Με την υπ’αρ. 59/20-05-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος ο κος Γεώργιος Γιαννακόπουλος
  • Αντιπρόεδρος ο κος Λάμπρος Γούμενος

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
Κόλλιας Γεώργιος Καβακόπουλος Δημήτριος
Τσιμπούκης Ανδρέας Κούτλας Ιωάννης
Καρβούνης Γεώργιος Γιαννιτάκης Νικόλαος
Ρούσσος Παναγιώτης Ζηλφουκαρίδου Μαρία
Λάππας Βασίλειος Μπαρτσώτα Ανδριανή
Λιβιτσιάνος Γεράσιμος Ζαφειροπούλου Σαββούλα
Ανδρέας Ταμπάκης Κακαρώνης Ιγνάτιος
Γκρέκας Παναγιώτης Στρακαντούνα-Σφακάκη Βασιλική
Δούκα Ιωάννα Κίκη Ηλέκτρα
Σπυρίδων Γιώτης Κώστας Γαρουνιάτης
Πετρόπουλος Γεώργιος
Λύκας Αθανάσιος Στέφανος Ζορμπάς
Λανάρα Βασιλική (εκπρ.εργαζομένων) Τούλια Παναγ.(αν.εκπρ.εργαζ.)

ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αθλητισμοσ

Πολιτισμος