Πίνακες Επιλογής & Αποκλειομένων Υποψηφίων Επιμορφωτών & Μουσικών της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2021

Για την πρόσληψη  δέκα  (10) ατόμων, καλλιτεχνικού & επιμορφωτικού  προσωπικού για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου  και των Επιμορφωτικών Τμημάτων κατά την διδακτική περίοδο 2021-2022

Υποβολή ενστάσεων από Τρίτη 9/11/2021 έως και  Δευτέρα 15/11/2021

 

Συνημμένα αρχεία:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ