Ζωγράφου :  21/06/2023

Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου»

Ανάρτηση NΕΩΝ Πινάκων Κατάταξης-βαθμολογίας, Απορριφθέντων & Προσληπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2023, υποψηφίων με ειδικότητα ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου».

Ορθές επαναλήψεις των πινάκων μετά από επανέλεγχο της Επιτροπής

 Η υποβολή των ενστάσεων κατά  των πινάκων αυτών ξεκινάει από αύριο Πέμπτη 22/06/2023 έως και την Σάββατο   01/07/2023.

Συνημμένα Αρχεία: