Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης, Απορριφθέντων & Προσληπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2023, υποψηφίων με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/τριών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου».

 Η υποβολή των ενστάσεων κατά  των πινάκων αυτών ξεκινάει από αύριο Τετάρτη 21/06/2023 έως και την Παρασκευή   30/06/2023

 

Συνημμένα Αρχεία: