Πίνακες Aποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης ΣΜΕ2/2021 Προσληπτέων & Αποκλειομένων Υποψηφίων Μουσικών και Επιμορφωτή για το εργαστήριο φωτογραφίας

Ιαν 17, 2022

Για την απασχόληση  εννέα  (9) ατόμων, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για την εκτέλεση των έργων
α) «Εκμάθηση Μουσικών Οργάνων – Μουσικής» στο  Δημοτικό Ωδείο και
β) «Επιμορφωτικά Εργαστήρια» στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού  Δήμου Ζωγράφου»

Υποβολή ενστάσεων από Τρίτη 18/01/2022 έως και  Σάββατο 22/01/2022 ηλεκτρονικά στο email: andaskala@gmail.com

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ