Προκήρυξη σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης  Έργου (ΣΜΕ), για την παροχή υπηρεσιών έναντι Αντιτίμου από τους ωφελούμενους – διάρκειας έως 12 μήνες, με πέντε (5) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής : (1) με γνώση Pilates ή yoga ή Μυϊκής Ενδυνάμωσης, (1) με γνώση aerobic  & (3) με γνώση Κολύμβησης

Υποβολή αιτήσεων από:

Τετάρτη 15/03/2023 έως και την Παρασκευή 24/03/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν  την αίτησή τους μαζί με  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: npathlitismos@gmail.com , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  , στα γραφεία της υπηρεσίας  μας Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου»,  στην ακόλουθη διεύθυνση : Ανακρέοντος  60   – Ζωγράφου  Τ.Κ. 15771, απευθύνοντάς την προς το Τμήμα  Αθλητικών Δραστηριοτήτων,  υπόψη της κας Αγλαΐας Χατζηορίδη (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2107713815  &  6974777139 ).

Συνημμένα Αρχεία: