Το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου αποφάσισε για προληπτικούς λόγους να κλείσει τις δύο αίθουσες πολλαπλών χρήσεων στο Πολιτιστικό Κέντρο (Ανακρέοντος 60), για μία εβδομάδα και να προχωρήσει σε απολύμανση ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια όσων θα τις χρησιμοποιήσουν για τα μαθήματα του Θεατρικού Εργαστηρίου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Επίσης θα κλείσει ως την Καθαρά Δευτέρα και το Δημοτικό Γυμναστήριο προκειμένου να γίνει απολύμανση όλων των χώρων του, επίσης για καθαρά προληπτικούς χώρους.

Το ΝΠΔΔ θέλει να βεβαιώσει ότι δεν υπάρχει καμία μόλυνση με ιό ή άλλο θέμα υγείας και όλες οι ενέργειες γίνονται προληπτικά, προκειμένου οι πολίτες που κάνουν χρήση των αιθουσών να είναι διασφαλισμένοι ότι δεν θα υπάρξει κανένας κίνδυνος για την υγεία τους.