Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου συστάθηκε με το υπ’αρ. 817/10-05-2011 τ.Β΄ ΦΕΚ. Με την υπ’αρ. 240/18-9-2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε ο Πρόεδρος του ΔΣ

Με την υπ’αρ. 18/23-02-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου, αντικαταστάθηκε ο Αντιπρόεδρος και μέλη του ΔΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ έχει ως εξής: 

  • Πρόεδρος ο κος Γεώργιος Γιαννακόπουλος
  • Αντιπρόεδρος ο κος Κωνσταντίνος Αλεξανδρής

 

 

                   Τακτικά Μέλη                                        Αναπληρωματικά Μέλη

 

Αναστάσιος Δημητρακάκης

Νικόλαος Γιαννιτάκης

Γεράσιμος Λιβιτσιάνος

Γεώργιος Γιαννίκης

Βασίλειος Λάππας

Ανδριανή Μπαρτσώτα

Ειρήνη Γαλαζούλα

 

Ιγνάτιος Κακαρώνης

Μαρία Ζηλφουκαρίδου

Ιωάννης Κούτλας

Γεωργία Μύττη

 

Κωνσταντίνος Κορμάς

Φραγκίσκος  Ρούσσος

 

Καπακτσίδη Αικατερίνη

Γκρέκας Παναγιώτης

 

Στρακαντούνα-Σφακάκη Βασιλική

Δούκα Ιωάννα 

Κίκη Ηλέκτρα

Σπυρίδων Γιώτης

 

Πολίτης Θωμάς

 

 

Πετρόπουλος Γεώργιος

 

 Λύκας Αθανάσιος

Στέφανος Ζορμπάς

 

Λανάρα Βασιλική (εκπρ.εργαζομένων)

Τούλια Παναγ.(αν.εκπρ.εργαζ.)