Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Ζωγράφου Γιώργος Γιαννακόπουλος πήγε το πρωϊ στο Ιλίσιο Κολυμβητήριο και ήλεγξε προσωπικά τις εργασίες που γίνονται στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου.

Το Ιλίσιο Κολυμβητήριο είναι κλειστό Πέμπτη και Παρασκευή 26 και 27 Σεπτεμβρίου για επιβεβλημένες εργασίες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια όσων χρησιμοποιούν το Δημοτικό Κολυμβητήριο.

Ο κ. Γιαννακόπουλος που συνοδευόταν από τον Αντιπρόεδρο του ΝΠΔΔ Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Ζωγράφου Δήμο Μπουλούκο, επιθεώρησε τις εργασίες και έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην τοποθέτηση βαλβιδών εκτόνωσης ώστε να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφάλειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Όπως διαβεβαίωσε τον κ. Γιαννακόπουλο ο εργολήπτης, το Ιλίσιο Κολυμβητήριο θα λειτουργήσει κανονικά το Σάββατο το πρωί.

dav