Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τον COVID – 19

Εγκύλιος ΓΓΑ Οδηγίες για COVID-19 ΙΙ

ΦΕΚ 1644_Β 03.05.2020

Ανακοίνωση για λειτουργια προπονητηρίων σωματείων_

Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες

Dekalogos COVID19 GGA A4 Final