Πίνακες Αποτελεσμάτων της Προκήρυξης ΣΜΕ1/2020

για  την κάλυψη δύο (2) θέσεων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για  aerobic  ή pilates ή μυϊκή ενδυνάμωση (ΠΕ), με σύμβαση μίσθωσης  έργου (ΣΜΕ), διάρκειας έως 12 μήνες.

Δικαίωμα άσκησης ενστάσεων από: Παρασκευή 17/07/2020  έως και  Δευτέρα  27/07/2020

 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ1.2020

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΜΕ1_2020