Πίνακες Επιλογής και Αποκλειομένων υποψηφίων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2019 για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, στο ΝΠΔΔ «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», για την λειτουργία των επιμορφωτικών και αθλητικών τμημάτων, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Πίνακες Επιμορφωτών
Πίνακες Γυμναστών