Πίνακες επιλογής και αποκλειόμενων ΜΟΥΣΙΚΩΝ υποψηφίων της ΣΟΧ2/2019

 

Πίνακας Επιλογής και Αποκλειομένων υποψηφίων μουσικών της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2019 για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, στο ΝΠΔΔ «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Ζωγράφου, συνολικής διάρκειας εννέα (9) μηνών.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ