Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού                                                              Ζωγράφου :  18/09/2020

                   Δήμου Ζωγράφου»

 

To Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου» ανακοινώνει την πρόσληψη  δύο  (2) ατόμων, Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/τριών, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα: 2107788916, 2107713802

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων-δικαιολογητικών των υποψηφίων

στο email:zografou.np@gmail.com

από Σάββατο 19/09/2020 έως και Δευτέρα 28/09/2020

 

Συνημμένα Αρχεία

1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1.2020

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019