Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού                                                              Ζωγράφου :  10/09/2019

                   Δήμου Ζωγράφου»

 

Προκήρυξη

Για την πρόσληψη  δύο  (2) ατόμων, με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/τριών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες.

Υποβολή αιτήσεων από Tετάρτη  11/09/2019 έως και Παρασκευή 20/09/2019

 

 

  • Ανακοίνωση
  • Παράρτημα
  • Αίτηση

 

 1. ANAKOIΝΩΣΗ ΣΟΧ1.2019

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 14-2-2019

3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ