Πίνακες Επιλογής & Αποκλειομένων Υποψηφίων Επιμορφωτών & Μουσικών της Ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2022

Νοέ 25, 2022

Πίνακες Επιλογής & Αποκλειομένων Υποψηφίων Επιμορφωτών & Μουσικών της Ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2022

 Για την πρόσληψη  πέντε  (5) ατόμων, καλλιτεχνικού & επιμορφωτικού  προσωπικού για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου  και των Επιμορφωτικών Τμημάτων κατά την διδακτική περίοδο 2022-2023

Υποβολή ενστάσεων από Δευτέρα 28/11/2022 έως και  Παρασκευή 02/12/2022

Οι αιτήσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.