Προκήρυξη – για την πρόσληψη ενός (1) επιμορφωτή/τριας εργαστηρίου κοσμήματος (ΔΕ)  & ενός (1) επιμορφωτή/τριας  κοπτικής, ραπτικής και πλεκτικής, κεντήματος  (ΔΕ), με σύμβαση εργασίας ΣΜΕ, διάρκειας έως 12 μήνες.

Υποβολή αιτήσεων από:

Τετάρτη 10/04/2019  έως και  Παρασκευή    19/04/2019

και ώρες:  9:00 έως 14:00

  • Ανακοίνωση
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  • Παράρτημα

1. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2. ΑΙΤΗΣΗ

3. Ειδικό Παράρτημα (Α2)