Πίνακες επιλογής και αποκλειόμενων Επιμορφωτών & Γυμναστών υποψηφίων της ΣΟΧ2/2019

Πίνακες επιλογής και αποκλειόμενων Επιμορφωτών & Γυμναστών υποψηφίων της ΣΟΧ2/2019

Πίνακες Επιλογής και Αποκλειομένων υποψηφίων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2019 για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, στο ΝΠΔΔ «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», για την λειτουργία των επιμορφωτικών και αθλητικών τμημάτων, συνολικής...
Προκήρυξη Για την πρόσληψη  δεκαπέντε  (15) ατόμων, καλλιτεχνικού, επιμορφωτικού & αθλητικού προσωπικού διδακτ. περ. 2019-2020

Προκήρυξη Για την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων, καλλιτεχνικού, επιμορφωτικού & αθλητικού προσωπικού διδακτ. περ. 2019-2020

    Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού                                                              Ζωγράφου :  19/07/2019                    Δήμου Ζωγράφου»     Προκήρυξη Για την πρόσληψη  δεκαπέντε  (15) ατόμων, καλλιτεχνικού, επιμορφωτικού &...